Đặng Hòa Architects 239 views

Follow

Đặng Hòa Architects has posted 1 job

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value
http://jobs.handhome.net/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=3b283

Đặng Hòa Architects

(0)

Information Company

Something About Company

Văn phòng kiến trúc DANGHOAArchitects(DHArchiects)
được thành lập năm 2019 với mục tiêu phát triển kiến trúc bản địa hoà cùng thiết kế hiện đại với nòng cốt là các kiến trúc sư có kinh nghiệm đã từng làm việc hơn 15 năm ở các công ty kiến trúc danh tiếng PTW, VTN Architects, Baumschlarge Eberle…

Contact Us