Biểu phí dịch vụ đăng tuyển

Tham khảo và mua gói dịch vụ đăng tin tuyển dụng phù hợp

Gói A

90,000

 • 30 Days Membership
 • 1 job posting
 • No featured job
 • No refresh job
 • No Download Resume
 • Job displayed for 30 days
More info

Gói B

180,000

 • 45 Days Membership
 • 2 jobs posting
 • 2 featured jobs
 • No refresh job
 • No Download Resume
 • Job displayed for 45 days
 • Featured Company
More info

Gói C

540,000

 • 1 Year Membership
 • Unlimited job posting
 • Unlimited featured job
 • Unlimited refresh job
 • Unlimited download resume
 • Job displayed for 45 days
 • Featured Company
More info